Zarządzanie nieruchomościami Ostróda, administracja budynkami wspólnot, cmentarze, targowisko
MABK OstrĂłdaMABK OstrĂłda Sp. z o.o.

Miejska Administracja Budynków Komunalnych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośią w Ostródzie

Zarządzanie i administracja nieruchomościami

www.mabk.eu
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności   
AKCEPTUJĘ
Zaproszenie do składania ofert
2019-06-25 11:20:46/ wyświetleń - 65

Na świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie – budynki wspólnot mieszkaniowych.

TABLICA OGŁOSZEŃ – strona internetowa MABK sp. z o.o. w Ostródzie

 

Nasz znak :                                                                                       Data :

MABK-ZP. 10/2019                                                                            17.06.2019r.

                                                        

Zaproszenie do składania ofert

            Miejska Administracja Budynków Komunalnych spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie jako zarządca wspólnot  mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert wstępnych do ewentualnych negocjacji na:

- Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie – budynki wspólnot mieszkaniowych.

1.     Oferta winna zawierać cenę 1m2 sprzątanej powierzchni zewnętrznej – Zał. Nr 1A i cenę 1m2 sprzątanej powierzchni wewnętrznej – Zał. Nr 1B w stosunku miesięcznym sporządzoną zgodnie z zakresami stanowiącymi Załączniki Nr 1C i Nr 2C.

2.         Ze względu na rotację budynków i powierzchni przyjmuje się  ceny jednostkowe.

3.     W trakcie realizacji Zamówienia Załączniki Nr 1A, 1B, 1C i 2C mogą ulegać zmianom.

4.     Przedstawić charakterystykę firmy oraz harmonogram wykonywania zamówienia.

5.     Rozliczenie wykonania usług będzie oddzielnie dla każdej wspólnoty.

6.     Ofertę proszę złożyć do dnia 15.07.2019r. do godz. 10.oo, na adres: Miejska Administracja Budynków Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Kolejowa 10, pok. 14 (sekretariat) z oznaczeniem „Oferta na sprzątanie – wspólnoty mieszkaniowe”.

7.     Po złożeniu ofert przeprowadzone zostaną negocjacje, które uszczegółowią przedmiot i termin Zamówienia.

8.     Istnieje możliwość podpisania umowy na czas nieoznaczony.

9.     Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami – Anna Andrzejewska –   specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 89 642-87-25, strona internetowa: https:\\www.mabk.eu

10.  Załączniki do zaproszenia:

1/ Tereny zewnętrzne i chodniki – Zał. Nr 1A

2/ Klatki schodowe – Zał. Nr 1B

3/ Zakres sprzątania – powierzchnia zewnętrzna  - Zał. Nr 1C

4/ Zakres sprzątania – powierzchnia wewnętrzna – Zał. Nr 2C.

 

Sporządził:                                                                      Zatwierdził:

Specjalista ds. zamówień publicznych                             Prezes Zarządu

Anna Andrzejewska                                                         Jarosław Marcinkiewicz       

 

 

MABK Sp. z o.o. Ostróda
Zarządzanie nieruchomościami OstródaAdministrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
Cmentarze komunalneTargowisko miejskieWynajem powierzchi reklamowych
Projekt i wykonanie - SiPROPolityka prywatności

Pliki cookiesZamknij  [X]
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.