Zarządzanie nieruchomościami Ostróda, administracja budynkami wspólnot, cmentarze, targowisko
MABK OstrĂłdaMABK OstrĂłda Sp. z o.o.

Miejska Administracja Budynków Komunalnych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośią w Ostródzie

Zarządzanie i administracja nieruchomościami

www.mabk.eu
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności   
AKCEPTUJĘ
Praca
Opublikowano: 2019-05-23 / wyświetleń: 574

 

Nabór na wolne stanowisko administracyjne

Zarząd MABK sp. z o.o. w Ostródzie ogłasza konkurs na stanowisko:  Kierownika Działu Organizacyjnego. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

1. Wymagania konieczne:

1.     Dyplom ukończenia studiów wyższych;

2.     Co najmniej 10 letni staż pracy;

3.     Korzystanie w pełni z praw publicznych;

4.     Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

5.     Niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

  1. Dyspozycyjność,

Oferta (zgłoszenie) kandydatów powinna zawierać:

1.    Kwestionariusz osobowy oraz podpisane oświadczenia, których wzór znajduje się na stronie www.mabk.eu w zakładce PRACA;

2.     Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

3.     Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;

4.     Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5.   W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez MABK proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez MABK przez okres najbliższych 3 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w Kwestionariuszu osobowym w następujący sposób:

       Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez MABK przez okres najbliższych 9 miesięcy.

       Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

Sposób składania dokumentów:

1)   dokumenty z dopiskiem „Kierownik Działu Organizacyjnego” należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie, ul Kolejowa 10, 14-100 Ostróda;

2)      termin składania ofert do dnia 7 czerwca 2019 r. godz. 12:00; 

3)     kwestionariusz oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem,

4)      do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,

5)      osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

6)   osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może przedstawić wszelkie dodatkowe dokumenty. Zgłoszenia, nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w regulaminie nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu.

Tel. kontaktowy 89 642 87 10

Zarząd spółki zastrzega sobie możliwość odwołania naboru bez podawania przyczyn.

                                                                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                                                                 Jarosław Marcinkiewicz

MABK Sp. z o.o. Ostróda
Zarządzanie nieruchomościami OstródaAdministrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
Cmentarze komunalneTargowisko miejskieWynajem powierzchi reklamowych
Projekt i wykonanie - SiPROPolityka prywatności

Pliki cookiesZamknij  [X]
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.